Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 Slider overlay Slider image
 
 

Webbyt Veevõrkude profülaktiline desinfitseerimine
Webbyt
Webbyt Veekatkestus
Webbyt
Webbyt Toila alevikus Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine
Webbyt
Webbyt Toetus KIKi keskkonnaprogrammist
Webbyt
Webbyt Muutub vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind
Webbyt
Webbyt Liiva tn
Webbyt
Webbyt Teade Toilas Lepa tn rahastustaotluse mitterahastamise kohtaToila alevikus Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

AS Toila V.V. esitas 2018. aasta septembris rahastustaotluse Keskkonnainvesteeringute Kesksusele (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamiseks Toila alevikus Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tänavale.

KIKi nõukogu otsustas 17. detsembril toetada vee-ettevõtte rahastustaotlust 307 000 euroga. Projekti eeldatav maksumus on käibemaksuta kokku üle 438 000 euro.

Projekti eesmärgiks on ehitada veetorustikke 1,65 km ja kanalisatsioonitorustikke üle 2 km. Projekti käigus rajatakse 54-le majapidamisele liitumispunkt ühisveevärgiga ja 64-le majapidamisele liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga.

Rahastustaotluse esitaja, toetuse saaja ning projekti elluviija on vee-ettevõte AS Toila V.V.
 

 
Web2