Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 Slider overlay Slider image
 
 

Webbyt Veevõrkude profülaktiline desinfitseerimine
Webbyt
Webbyt Veekatkestus
Webbyt
Webbyt Toila alevikus Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine
Webbyt
Webbyt Toetus KIKi keskkonnaprogrammist
Webbyt
Webbyt Muutub vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind
Webbyt
Webbyt Liiva tn
Webbyt
Webbyt Teade Toilas Lepa tn rahastustaotluse mitterahastamise kohtaToetus KIKi keskkonnaprogrammist

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

20.06.2017 toimus KIK nõukogu koosolek, mille käigus otsustati läbi keskkonnaprogrammi toeatada AS Toila V.V. rahastustaotlusi:

1. Toila vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (joogivee magistraaltorustik alates veetöötlusjaamast, sh Nurme-, Merepuiestee- ja Pühaoru tn ühisvee- ja kanalisatsioonitorustik)
Maksumus 242 050 eurot, toetuse summa 169 435 eurot;

2. Toila Lepa tn ÜVK rajamine (22 elamut, ca 52 inimest saavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni)
Maksumus 162 497 eurot, toetuse summa 113 748 eurot.


 

 
Web2